Sponsor

GRUPA ASE OD LAT OFERTUJE BEZPIECZNE TECHNOLOGIE DLA PRZEMYSŁU I INFRASTRUKTURY


GRUPA ASE  - jest podobna do hufca rycerzy, którzy mieli zapewnić bezpieczeństwo królestwa. W przypadku firm GRUPY ASE jest to bezpieczeństwo techniczne i przemysłowe, bezpieczeństwo przeciwwybuchowe obiektów i infrastruktury.

Grupa jest rozwijana począwszy od roku 2011 przez firmę Automatic Systems Engineering z Gdańska dostarczającą zarówno wiedzę o bezpieczeństwie w przemyśle, jak również konkretne urządzenia i rozwiązania techniczne dla jego zapewnienia a także specjalistyczne technologie.  ASE wydaje kwartalnik techniczny MAGAZYN EX, jak również prowadzi specjalistyczne szkolenia z bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i procesowego. Więcej: www.ase.com.pl

W skład Grupy wchodzą ważne dla pomorskiej i ogólnopolskiej gospodarki biura projektowe oraz inne podmioty, które razem tworzą szerokie spektrum możliwości zrealizowania bardzo innowacyjnych zadań inwestycyjnych  -  linki dostępne na stronie:  www.grupaase.com.pl

 

Wielką rolę w odbudowie polskiego przemysłu morskiego po II wojnie światowej odegrało Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS. Większość ważniejszych budowli morskie i hydrotechnicznych ma swoje rodowody właśnie w pracowniach projektowych PROJMORSu. Odegrał on również wielką rolę przy ekspansji polskiego przemysłu morskiego w latach 60-tych i 70 tych ubiegłego stulecia. Obecnie zapisuje chwalebne karty w najważniejszych obiektach infrastruktury takich jak port LNG w Świnoujściu, Terminal Kontenerowy w Gdańsku, strategiczny przekop Mierzei Wiślanej, czy infrastruktura NATO na obszarze Polski i wiele innych.

Więcej: www.projmors.pl

 

Wielkie budowy przemysłowe i projekty inwestycyjne w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i paliwowym to domena kolejnego uczestnika GRUPY ASE – Biura Projektów BIPRORAF. Powstało ono dla przygotowania i budowy Rafinerii Gdańskiej, a następnie rozwijało się w tej branży. Obecnie jest wyspecjalizowanym biurem projektowym realizującym samodzielnie wielobranżowe, wysokospecjalistyczne projekty i  inwestycje. Współpracuje również z największymi dostawcami specjalistycznych technologii z całego świata dla rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Pozwala to na efektywny transfer najnowocześniejszych technologii do polskiego przemysłu i jego efektywny rozwój.

Więcej na: www.biproraf.com.pl 

Zapraszamy do współpracy i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa polskiego przemysłu!